Oppimateriaalia netistä

Screen Shot 2016-05-19 at 20.27.38

Paljon eri aiheista olevaa materiaalia löytyy täältä.

Mainokset

Oppimispelejä

Screen Shot 2016-05-19 at 20.24.40

Paljon oppimispelejä ja muuta materiaaleja oppitunneille löytyy täältä.

Niityt ja pientareet/ digikasvio

Niityt

Teimme 4.-luokkalaisten kanssa kolmen hengen ryhmissä digikasvion OneNotella OneDriveen niittyjen ja piennarten kasveista. Liitteenä löydät projektin tavoitteet, ohjeet ja arviointikriteerit. Projekti onnistui hyvin ja useat ryhmät ehtivät tehdä enemmän kuin vaaditut viisi kasvia. Teimme digikasviota neljä tuntia kuvauksineen kaikkineen.

NIITTYJEN JA PIENNARTEN KASVEJA, 4.lk, OneNote

Lisätietoja voit kysyä Päivi Luukkoselta