Quick Draw

https://quickdraw.withgoogle.com/#

Kyseisellä sivustolla oppilaat pääsevät harjoittelemaan englannin sanoja ja piirtämään kyseisen asian siten, että ”kone” tunnistaa piirtämäsi objektin.hammer

Mainokset

MetsoNews-uutislähetys

 

Koulumme 6CD ja 9B tekivät yhteistyössä MetsoNews-uutislähetyksen. Ysit tekivät englanninkielisen uutistekstin liittyen kehitysmaiden vesipulaan ja kutoset kirjoittivat mielipidekirjoituksia pohtien auttamiskeinoja ja syitä auttamiselle. Kuvauksissa ysit toimivat uutistenlukijoina ja kutoset vastasivat videon kuvaamisesta, kuvausten ohjaamisesta, editoinnista, musiikin tekemisestä, tarvittavista tekstityksistä sekä he näyttelivät tarvittavissa rooleissa. Opettajina projektissa oli mukana kaksi luokanopettajaa ja yksi englannin opettaja. Projekti oli kiva tapa toteuttaa horisontaalista ja vertikaalista yhteistyötä sekä mahdollistaa 75 oppilaan osallistuminen projektin eri vaiheisiin.

Edmodo yhteydenpitovälineenä

screen-shot-2016-10-15-at-16-22-01 screen-shot-2016-10-15-at-16-22-09

Oppilaamme ovat käyttäneet ”lasten Facebook”-tyylistä Edmodo-palvelua pitäessään yhteyttä kirjekavereihinsa Atlantin taakse. Edmodossa oppilaat voivat opettajansa valvomana viestitellä yksityisesti kirjekaverinsa kanssa tai kirjoittaa oppilaiden yhteiselle ”seinälle” kaikille suunnattuja viestejä. Edmodo toimii niin tietokoneella kuin puhelimellakin. Käyttöä varten oppilaille luotiin omat tunnukset ja heidät yhdistettiin kirjekaveriinsa opettajan toimesta.

Edmodo soveltuu hyvin koulukäyttöön, koska se on ilmainen, eikä siellä ole mainoksia.

Oppimateriaalia netistä

Screen Shot 2016-05-19 at 20.27.38

Paljon eri aiheista olevaa materiaalia löytyy täältä.

Oppimispelejä

Screen Shot 2016-05-19 at 20.24.40

Paljon oppimispelejä ja muuta materiaaleja oppitunneille löytyy täältä.

Yhteistyötä Atlantin yli

Viidesluokkalaiset tekivät yhteistyötä Atlantin taakse seuraavin välinein ja tavoin:

  • kirjeenvaihtoa Edmodon ja tavallisen postin välityksellä
  • toisen valtion kulttuuriin, tapohin, kouluun, lasten elämään ja luontoon tutustuen tekemällä videon yhteistyössä janesvilleläisten kanssa
  • tekemällä joulutervehdys videoituina näytelminä
  • yhteistyö on kestänyt kaksi vuotta ja jatkuu seuraavanakin vuonna uusin ideoin (mm. oppilaat tekevät esim. yhteisen esitelmän verkon välityksellä englanniksi)

 

Edmodo-viestittelypalvelua oppilaat käyttivät sekä sovelluksena omassa puhelimessaan että nettiversiona osoitteessa edmodo.com. Oppilaille luotiin palveluun omat tunnukset ja heidät yhdistettiin Edmodossa sekä ystävyysluokkien yhteiselle kanavalle että kirjekavereiden omalle kanavalleen.