Materiaalia vesi-teeman opiskeluun

Screen Shot 2015-10-23 at 21.13.21

Miksi vesi on niin tärkeää maapallolle? -video

Veden merkitys kehitysmaissa -video

Mihin vettä tarvitaa? -video

Vesi – erikoinen aine -video (jäätyvän veden laajeneminen, pintajännitys, eri olomuodot, veden merkitys maapallolle, kapillaari-ilmiö)

Veden ominaisuudet (hajuton, mauton, läpinäkyvä)

Veden olomuoto neste -video

Veden olomuoto kiinteä -video

Veden olomuoto kaasu -video

Veden olomuotojen muutokset -video

Vesistöjen jäätyminen prosessina -video

Veden kiertokulku -animaatio

pH-arvot -video

Veden matka joesta kotien vesihanoihin -video

Vesien puhdistaminen ja jäteveden puhdistamo -video

Mihin suomalainen käyttää vettä ja mistä vesi tulee? -video

Vesipisaran valokuvaaminen ja allasveden pyöriminen eri suuntiin eri pallonpuoliskoilla

Mainokset

Sähkö-jakson materiaalia

Virtapiirin kytkeminen sarjaan ja rinnan
Jännitemittarin käyttäminen jännitteen mittaamisessa
Patterien jännitteen vaikutus lampun valaisutehoon, kytkennät + muita materiaaleja
Sähkövirran vaikutukset: kuparoituminen, valon tuottaminen ja kompassin neulan liikkuminen
Idea, miten voidaan testata esineiden sähkönjohtokykyä
Sähköturvallisuus
Tiedealus: Mitä energia on ja mistä sitä tulee?
Kodin sähköjen hallinnointi etänä ja sähkön vaikutus asumismukavuuteen
Sähkölaite koostuu erilaisista komponenteista
Mistä sähkö tulee? Tietoa mm. generaattorista ja sähköverkosta
Sähköntuotanto-video
Uusiutuvat energialähteet
Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen kaupungeissa

Ilma-aiheen materiaalia

ilma

Tiedealus – ilma

Ilma laajenee ja supistuu -testejä videolla

Ilman merkitys palamisessa -testejä videolla

Ilmakehän kerrokset

Revontulet

Meteorin törmäys ilmakehään 2014

UV-indeksi ja siihen vaikuttavat tekijät

Ilmanpaine ja tuuli

Mitä ovat matala ja korkeapaineet? -video

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen vaikutukset talveen

Ilmastonmuutos erittäin tehokkaasti selitettynä

Ilmastonmuutos syistä säädöksiin 

Ilmastonmuutos-video

 

 

Oppimateriaalia netistä

Screen Shot 2016-05-19 at 20.27.38

Paljon eri aiheista olevaa materiaalia löytyy täältä.

Oppimispelejä

Screen Shot 2016-05-19 at 20.24.40

Paljon oppimispelejä ja muuta materiaaleja oppitunneille löytyy täältä.

Tukirakenteita, siltoja ja pelejä

Oppilaat tutkivat ja opiskelivat tukirakenteita rakentamalla erilaisia siltoja ja keksimällä erilaisia keinoja ylittää esteitä. Siltojen myötä he suunnittelivat myös oman pelin ylitettävine vesialueineen ja itse keksimine pelinappuloineen. Rakennusmateriaalina oppilailla oli vaahtokarkkeja ja hammastikkuja kartongin, tussien ja liiman lisäksi. Mallia pelinappuloille oppilaat hakivat puhelimillaan netistä.