Oppimateriaalia netistä

Screen Shot 2016-05-19 at 20.27.38

Paljon eri aiheista olevaa materiaalia löytyy täältä.

Oppimispelejä

Screen Shot 2016-05-19 at 20.24.40

Paljon oppimispelejä ja muuta materiaaleja oppitunneille löytyy täältä.

Egypti-projekti

Viidesluokkalaisten kanssa teimme Egypti-teeman alla Korkeakulttuuri-kansiot erilaisin tehtävin. Tehtävätyyppeinä olivat mm. essee-vastaukset, avoimet kysymykset, yhdistelytehtävät, henkilöhaastattelun toteuttaminen vuoropuhelumerkein, karttatehtävät, piirrostehtävät ja monivalintatehtävät.

Kuviksessa aihetta syvennettiin tutkimalla pyramidien rakennetta ja kestävyyttä. Lopuksi oppilaat rakensivat aavikkomaisemat, joissa hiekkana toimi kissanhiekka ja kolme erilaista pyramidia rakennettiin sokeripaloja, pahvia ja spagettia käyttäen.