Oppimateriaalia netistä

Screen Shot 2016-05-19 at 20.27.38

Paljon eri aiheista olevaa materiaalia löytyy täältä.

Mainokset

Oppimispelejä

Screen Shot 2016-05-19 at 20.24.40

Paljon oppimispelejä ja muuta materiaaleja oppitunneille löytyy täältä.

Äidinkielen ja historian integrointia

7. luokkien äidinkielen ja historian tunneilla toteutettu projekti joulukuussa 2012. Linkistä pääsee katsomaan oppilaiden ja opettajien ajatuksia projektin toteuttamisesta. Tulevaisuudessa aihe olisi tarkoitus toteuttaa kokonaisuudessaan 7. luokkien historiablogissa niin ikään äidinkielen ja historian yhteistönä.

Pohjois-Amerikan siirtolaisuus diat