Oppimateriaalia netistä

Screen Shot 2016-05-19 at 20.27.38

Paljon eri aiheista olevaa materiaalia löytyy täältä.

Mainokset

Oppimispelejä

Screen Shot 2016-05-19 at 20.24.40

Paljon oppimispelejä ja muuta materiaaleja oppitunneille löytyy täältä.

Metsän ekosysteemi

Kuiva kangasmetsä

METSÄN EKOSYSTEEMI 6.lk:n oppilaat tutkivat erilaisia metsätyyppejä (kuiva kangasmetsä/ tuore kangasmetsä) ja niiden ravintoverkkoja (ravintoketjujen muodostama kokonaisuus). Oppilaat rakensivat ryhmissä kuvaamataidon tunneilla oman metsän ekosysteeminsä pahvilaatikkoon. He valitsivat laatikkomalliinsa ravintoverkoistaan haluamiaan kasveja ja eläimiä. Projektin aikana oppilaat tekivät metsäretken, jolloin kuvattiin metsän kasveja älypuhelimilla ja tallennettiin kuvat MEL-palvelun kautta tietokoneille. Metsäretkellä kerättiin puolukoita, joista leivottiin puolukkapiirakkaa. Osa projektista tehtiin englanniksi. Lopuksi pahvilaatikot ja niiden ravintoverkot esiteltiin 4.luokan oppilaille. Projekti käsitti useita oppiaineita ja kesti 10 viikkoa (biologia, kotitalous, tvt, englanti, äidinkieli). Liitteenä löydät projektin tavoitteet, ohjeistuksen ja arviointikriteerit. Lisätietoja voit kysyä Päivi Luukkoselta. BIOLOGIA 6lk ekosysteemi