Classdojo käytöksen seuraamisessa

Screen Shot 2017-04-24 at 16.58.23

B1-solun luokissa on ollut kevään käytöskampanjan aikana käytössä Classdojo. Se on arviointisovellus, jota on kätevä käyttää kännykällä tai koneella. Sovellukseen lisätään oma ryhmä, oppilaat ja asiat, joita halutaan arvoida ”Positive” tai ”Needs work” -merkinnöillä.

Käytöskampanjan aikana olemme arvioineet mm. työrauhan antamista. Classdojoon on helppo ja matala kynnys tehdä merkintöjä. Ope voi arvioitavia asioita luodessaan määritellä, montako pistettä mistäkin saa. Myös miinuspisteitä voi antaa.

Omissa luokissamme Classdojo on osoittautunut hyväksi työkaluksi! Oppilaat odottavat tunnin/päivän Classdojo-merkintöjä ja ovat kiinnostuneita omista pisteistään. Sovellus näyttää, kuinka monta prosenttia oppilaan ja koko luokan merkinnöistä on positiivisia. Merkinnät ovat hyvä tuki käytösarviointeja tehdessä ja etenkin oppilaan käyttäytymistä ohjatessa. Olen tarkastellut Classdojo-merkintöjä oppilaiden kanssa kehityskeskusteluja käydessämme.

Sovelluksessa on mahdollista kutsua oppilaat ja vanhemmatkin seuraamaan oppilaan merkintöjä.

Suosittelemme kokeilemaan. 🙂

Jos haluatte apua alkuun pääsemisessä, niin kaikki B1-solun opet osaavat auttaa. 🙂

Seikkailu virtuaalimaailmassa

screen-shot-2017-01-18-at-22-14-30_orig

Virtuaalitodellisuuden ja äidinkielen yhdistäminen onnistui tarinan kirjoittamisen muodossa, kun oppilaat ideoivat ensin virtuaalitodellisuusmaailman CoSpace-sivustolla ja keksivät siihen soveltuvan kehyskertomuksen sekä pienen laskutehtävän. Tehtäviä voi jatkossa tehdä yhdessä esim. kummioppilaan kanssa. Tehtävän oikea vastaus piilotettiin QR-koodin taakse.

Maailmassa voi liikkua lataamalla puhelimeen CoSpace-sovelluksen käyttäen joko pelkästään puhelinta tai lisäksi VR-laseja maailman tutkimiseen.

Yhteisöllisiä työskentelyalustoja

Padlet (padlet.com)

screen-shot-2016-12-09-at-21-35-55

Padeltia voi käyttää tietokoneilla ja mobiililaitteilla. Ideana on kerätä tekstimuotoisesti asioita yhteiselle ”seinälle”. Kaikki näkevät toistensa tekstit reaaliajassa. Opettaja voi määrittää, tulevatko tekstit järjestetysti riveihin vai satunnaisiin kohtiin.

 
Kirjoitusalusta (kirjoitusalusta.fi)

screen-shot-2016-12-11-at-10-36-18

Kirjoitusalustalla voi kirjoittaa yhteisöllistä dokumenttia reaaliajassa. Alusta ei vaadi kirjoittamista ja yhteisen alustan linkki on jaettavissa esim. sähköpostitse tai heijastamalla se taululle.

 
Awwapp (awwapp.com)

screen-shot-2016-12-09-at-21-27-59

Yhteisöllinen piirtoalusta, jota voi käyttää niin tietokoneilla kuin mobiililaiteillakin. Ohjelmassa on myös chat, jolla osallistujat voivat kommunikoida keskenään.

Lisättyä todellisuutta värityskuvissa

screen-shot-2016-11-23-at-17-51-39

Lisättyä todellisuutta tavallisiin värikuviin saa tuotettua helposti Quiver-värityskuvien ja sovelluksen avulla. Sovellus on ladattavissa Android- ja iOS-laitteisiin. Sovelluksella kuvataan väritettyä värityskuvaa ja niin kuva herää henkiin animoidun hahmon muodossa. Hahmon värit määräytyvät värityskuvan värien mukaisesti.

 

Pisarapassi tavoitteiden ja sisältöjen asettamisen apuna

screen-shot-2016-10-15-at-15-46-42

Korpimetson opettajat ovat kehittäneet opetussuunnitelman mukaisen pedagogisen toimintamallin sekä siihen kuuluvan Pisarapassin, joka on osoittautunut käytännössä toimivaksi ja oppilaita motivoivaksi menetelmäksi.

Opettajat jakavat oppilailleen joka viikko uuden Pisarapassin. Passissa on näkyvillä kunkin viikon ydintavoitteet (laaja-alaisen osaamisen tavoite sekä sisältötavoitteet), laaja-alaisen osaamisen tavoitteesta viikoittain määritettävä työskentelyaluesymboli, viikon koulutehtävät ja lisätehtävät itsearviointisarakkeineen, kotitehtävät itsearvioinneilla ja huoltajien kuittaussarakkeilla sekä huoltajien terveiset -osio.

Viikon ydintavoitteista ensimmäiseen kirjataan laaja-alaisen osaamisen tavoite ja muihin oppiainekohtaiset sisältötavoitteet. Kaikki pisarapassiin merkittävät koulutehtävät ovat kunkin viikon ydintavoitteita tukevia ja oppilailla on mahdollisuus valita työskentelyjärjestys yksilöllisesti edeten. Oppilaat arvioivat sisältötavoitteista suoriutumista jokaisen tehtäväsarakkeen jälkeen itsearvioinnilla. Jokaisen tehtäväsarakkeen valmistuttua oppilas merkitsee pisarapassiin viikonpäivän, jolloin tehtävä valmistui. Laaja-alaisen osaamisen viikkotavoitteesta suoriutumista arvioidaan työskentelysymboleilla, jotka määrittävät oppilaan viikkokohtaisen työskentelyalueen tilassa.

Kotitehtäviin pätee sama yksilöllisen etenemisen ja omien valintojen malli. Pisarapassiin merkitään viikon kaikki kotitehtävät, jolloin oppilas voi valita läksyjen tekemisen ajankohdan vapaasti. Perjantaisin opettajat keräävät pisarapassit lopputarkistusta varten ja passit laitetaan oppilaiden omiin arkistokansioihin. Tarkoituksenamme on siirtää pisarapassi myöhemmin digitaaliseen oppimisympäristöön/sovellukseen, mutta erittäin käytännöllinen ja hyväksi havaittu se on myös paperiversiona.