MetsoNews-uutislähetys

 

Koulumme 6CD ja 9B tekivät yhteistyössä MetsoNews-uutislähetyksen. Ysit tekivät englanninkielisen uutistekstin liittyen kehitysmaiden vesipulaan ja kutoset kirjoittivat mielipidekirjoituksia pohtien auttamiskeinoja ja syitä auttamiselle. Kuvauksissa ysit toimivat uutistenlukijoina ja kutoset vastasivat videon kuvaamisesta, kuvausten ohjaamisesta, editoinnista, musiikin tekemisestä, tarvittavista tekstityksistä sekä he näyttelivät tarvittavissa rooleissa. Opettajina projektissa oli mukana kaksi luokanopettajaa ja yksi englannin opettaja. Projekti oli kiva tapa toteuttaa horisontaalista ja vertikaalista yhteistyötä sekä mahdollistaa 75 oppilaan osallistuminen projektin eri vaiheisiin.

Helposti ja nopeasti animoitu esitelmä

 

8.- ja 9.-luokkalaisten TVT-ryhmän kanssa teimme tietotekniikka-aiheisia esitelmiä käyttäen Powtoon-ohjelmaa osoitteessa powtoon.com. Oppilaat tykkäsivät ohjelmasta ja kokivat sen hauskaksi. Tavoitteena oli tehdä visuaalisesti mahdollisimman viihdyttävä esitys käyttäen animaatioita, erilaisia siirtymäefektejä ja siinä sivussa esitellä joku valituista teoria-aiheista.

Powtoon soveltuu käytetettäväksi kaikenikäisten oppilaiden kanssa. Opettaja voi luoda Powtooniin yhteistunnuksen tai sitten oppilaat voivat luoda sinne itse oman tunnuksensa vanhempien luvalla. Videot julkaisimme koulun YouTube-tilille opettajan julkaisemana.

Yhteisöllisiä työskentelyalustoja

Padlet (padlet.com)

screen-shot-2016-12-09-at-21-35-55

Padeltia voi käyttää tietokoneilla ja mobiililaitteilla. Ideana on kerätä tekstimuotoisesti asioita yhteiselle ”seinälle”. Kaikki näkevät toistensa tekstit reaaliajassa. Opettaja voi määrittää, tulevatko tekstit järjestetysti riveihin vai satunnaisiin kohtiin.

 
Kirjoitusalusta (kirjoitusalusta.fi)

screen-shot-2016-12-11-at-10-36-18

Kirjoitusalustalla voi kirjoittaa yhteisöllistä dokumenttia reaaliajassa. Alusta ei vaadi kirjoittamista ja yhteisen alustan linkki on jaettavissa esim. sähköpostitse tai heijastamalla se taululle.

 
Awwapp (awwapp.com)

screen-shot-2016-12-09-at-21-27-59

Yhteisöllinen piirtoalusta, jota voi käyttää niin tietokoneilla kuin mobiililaiteillakin. Ohjelmassa on myös chat, jolla osallistujat voivat kommunikoida keskenään.

Pisarapassi tavoitteiden ja sisältöjen asettamisen apuna

screen-shot-2016-10-15-at-15-46-42

Korpimetson opettajat ovat kehittäneet opetussuunnitelman mukaisen pedagogisen toimintamallin sekä siihen kuuluvan Pisarapassin, joka on osoittautunut käytännössä toimivaksi ja oppilaita motivoivaksi menetelmäksi.

Opettajat jakavat oppilailleen joka viikko uuden Pisarapassin. Passissa on näkyvillä kunkin viikon ydintavoitteet (laaja-alaisen osaamisen tavoite sekä sisältötavoitteet), laaja-alaisen osaamisen tavoitteesta viikoittain määritettävä työskentelyaluesymboli, viikon koulutehtävät ja lisätehtävät itsearviointisarakkeineen, kotitehtävät itsearvioinneilla ja huoltajien kuittaussarakkeilla sekä huoltajien terveiset -osio.

Viikon ydintavoitteista ensimmäiseen kirjataan laaja-alaisen osaamisen tavoite ja muihin oppiainekohtaiset sisältötavoitteet. Kaikki pisarapassiin merkittävät koulutehtävät ovat kunkin viikon ydintavoitteita tukevia ja oppilailla on mahdollisuus valita työskentelyjärjestys yksilöllisesti edeten. Oppilaat arvioivat sisältötavoitteista suoriutumista jokaisen tehtäväsarakkeen jälkeen itsearvioinnilla. Jokaisen tehtäväsarakkeen valmistuttua oppilas merkitsee pisarapassiin viikonpäivän, jolloin tehtävä valmistui. Laaja-alaisen osaamisen viikkotavoitteesta suoriutumista arvioidaan työskentelysymboleilla, jotka määrittävät oppilaan viikkokohtaisen työskentelyalueen tilassa.

Kotitehtäviin pätee sama yksilöllisen etenemisen ja omien valintojen malli. Pisarapassiin merkitään viikon kaikki kotitehtävät, jolloin oppilas voi valita läksyjen tekemisen ajankohdan vapaasti. Perjantaisin opettajat keräävät pisarapassit lopputarkistusta varten ja passit laitetaan oppilaiden omiin arkistokansioihin. Tarkoituksenamme on siirtää pisarapassi myöhemmin digitaaliseen oppimisympäristöön/sovellukseen, mutta erittäin käytännöllinen ja hyväksi havaittu se on myös paperiversiona.

Edmodo yhteydenpitovälineenä

screen-shot-2016-10-15-at-16-22-01 screen-shot-2016-10-15-at-16-22-09

Oppilaamme ovat käyttäneet ”lasten Facebook”-tyylistä Edmodo-palvelua pitäessään yhteyttä kirjekavereihinsa Atlantin taakse. Edmodossa oppilaat voivat opettajansa valvomana viestitellä yksityisesti kirjekaverinsa kanssa tai kirjoittaa oppilaiden yhteiselle ”seinälle” kaikille suunnattuja viestejä. Edmodo toimii niin tietokoneella kuin puhelimellakin. Käyttöä varten oppilaille luotiin omat tunnukset ja heidät yhdistettiin kirjekaveriinsa opettajan toimesta.

Edmodo soveltuu hyvin koulukäyttöön, koska se on ilmainen, eikä siellä ole mainoksia.

Suunnistuskarttojen tekeminen itse

screen-shot-2016-10-15-at-11-26-04

Suunnistuskisoja ja -ratoja voi suunnitella käyttäen karttapaikka.com-osoitteesta saatavia maastokarttoja. Tämän jälkeen rastit voi piirtää joko tekstinkäsittely- tai kuvankäsittelyohjelmalla tai mikäsettei käsinkin. Rastipaikkojen valikoinnissa voi käyttää apuna myös GoogleMapsin StreetView-näkymää, josta näkee paikan ja voi suunnitella paikalle sopivan tehtävän.

Suunnistuskauden päätteeksi pidimme suunnistuskisan, jossa oli kisa- ja harrastesarja. Kisasarja kiersi rastit puolen minuutin välein lähetettyinä ja harrastesarja päinvastaisessa järjestyksessä yhteislähtönä.