Koulumme animaatio-opas

Lataa tästä koulumme animaatio-opas, jossa on paljon vinkkejä animaatioiden tekemiseen oppilaiden kanssa.

Hyvää materiaalia aiheeseen löytyy myös kaikkikuvaa.fi-sivuston tutoriaaleista.

Mainokset

Weliweli, koulu on palapeli

Vuoden 2017 6BCD:n, kasiluokan tukarien, ysiluokan kuvisvalinnaisen ja ysiluokan musavalinnaisen yhteistyöprojektina tehty musiikkivideo Weliweli, koulu on palapeli voitti TAT:n Meidän paras koulu -kilpailussa 2500 euron palkinnon. Rahat käytetään koulun yhteisöllisyyden kehittämiseen. Hienoa työtä oppilaat ja opet! 🙂

MetsoNews-uutislähetys

 

Koulumme 6CD ja 9B tekivät yhteistyössä MetsoNews-uutislähetyksen. Ysit tekivät englanninkielisen uutistekstin liittyen kehitysmaiden vesipulaan ja kutoset kirjoittivat mielipidekirjoituksia pohtien auttamiskeinoja ja syitä auttamiselle. Kuvauksissa ysit toimivat uutistenlukijoina ja kutoset vastasivat videon kuvaamisesta, kuvausten ohjaamisesta, editoinnista, musiikin tekemisestä, tarvittavista tekstityksistä sekä he näyttelivät tarvittavissa rooleissa. Opettajina projektissa oli mukana kaksi luokanopettajaa ja yksi englannin opettaja. Projekti oli kiva tapa toteuttaa horisontaalista ja vertikaalista yhteistyötä sekä mahdollistaa 75 oppilaan osallistuminen projektin eri vaiheisiin.

Helposti ja nopeasti animoitu esitelmä

 

8.- ja 9.-luokkalaisten TVT-ryhmän kanssa teimme tietotekniikka-aiheisia esitelmiä käyttäen Powtoon-ohjelmaa osoitteessa powtoon.com. Oppilaat tykkäsivät ohjelmasta ja kokivat sen hauskaksi. Tavoitteena oli tehdä visuaalisesti mahdollisimman viihdyttävä esitys käyttäen animaatioita, erilaisia siirtymäefektejä ja siinä sivussa esitellä joku valituista teoria-aiheista.

Powtoon soveltuu käytetettäväksi kaikenikäisten oppilaiden kanssa. Opettaja voi luoda Powtooniin yhteistunnuksen tai sitten oppilaat voivat luoda sinne itse oman tunnuksensa vanhempien luvalla. Videot julkaisimme koulun YouTube-tilille opettajan julkaisemana.

Yhteisöllisiä työskentelyalustoja

Padlet (padlet.com)

screen-shot-2016-12-09-at-21-35-55

Padeltia voi käyttää tietokoneilla ja mobiililaitteilla. Ideana on kerätä tekstimuotoisesti asioita yhteiselle ”seinälle”. Kaikki näkevät toistensa tekstit reaaliajassa. Opettaja voi määrittää, tulevatko tekstit järjestetysti riveihin vai satunnaisiin kohtiin.

 
Kirjoitusalusta (kirjoitusalusta.fi)

screen-shot-2016-12-11-at-10-36-18

Kirjoitusalustalla voi kirjoittaa yhteisöllistä dokumenttia reaaliajassa. Alusta ei vaadi kirjoittamista ja yhteisen alustan linkki on jaettavissa esim. sähköpostitse tai heijastamalla se taululle.

 
Awwapp (awwapp.com)

screen-shot-2016-12-09-at-21-27-59

Yhteisöllinen piirtoalusta, jota voi käyttää niin tietokoneilla kuin mobiililaiteillakin. Ohjelmassa on myös chat, jolla osallistujat voivat kommunikoida keskenään.

Pisarapassi tavoitteiden ja sisältöjen asettamisen apuna

screen-shot-2016-10-15-at-15-46-42

Korpimetson opettajat ovat kehittäneet opetussuunnitelman mukaisen pedagogisen toimintamallin sekä siihen kuuluvan Pisarapassin, joka on osoittautunut käytännössä toimivaksi ja oppilaita motivoivaksi menetelmäksi.

Opettajat jakavat oppilailleen joka viikko uuden Pisarapassin. Passissa on näkyvillä kunkin viikon ydintavoitteet (laaja-alaisen osaamisen tavoite sekä sisältötavoitteet), laaja-alaisen osaamisen tavoitteesta viikoittain määritettävä työskentelyaluesymboli, viikon koulutehtävät ja lisätehtävät itsearviointisarakkeineen, kotitehtävät itsearvioinneilla ja huoltajien kuittaussarakkeilla sekä huoltajien terveiset -osio.

Viikon ydintavoitteista ensimmäiseen kirjataan laaja-alaisen osaamisen tavoite ja muihin oppiainekohtaiset sisältötavoitteet. Kaikki pisarapassiin merkittävät koulutehtävät ovat kunkin viikon ydintavoitteita tukevia ja oppilailla on mahdollisuus valita työskentelyjärjestys yksilöllisesti edeten. Oppilaat arvioivat sisältötavoitteista suoriutumista jokaisen tehtäväsarakkeen jälkeen itsearvioinnilla. Jokaisen tehtäväsarakkeen valmistuttua oppilas merkitsee pisarapassiin viikonpäivän, jolloin tehtävä valmistui. Laaja-alaisen osaamisen viikkotavoitteesta suoriutumista arvioidaan työskentelysymboleilla, jotka määrittävät oppilaan viikkokohtaisen työskentelyalueen tilassa.

Kotitehtäviin pätee sama yksilöllisen etenemisen ja omien valintojen malli. Pisarapassiin merkitään viikon kaikki kotitehtävät, jolloin oppilas voi valita läksyjen tekemisen ajankohdan vapaasti. Perjantaisin opettajat keräävät pisarapassit lopputarkistusta varten ja passit laitetaan oppilaiden omiin arkistokansioihin. Tarkoituksenamme on siirtää pisarapassi myöhemmin digitaaliseen oppimisympäristöön/sovellukseen, mutta erittäin käytännöllinen ja hyväksi havaittu se on myös paperiversiona.