Materiaalia tunnetaitojen opetteluun

Screen Shot 2018-01-05 at 22.43.35

Viitottu rakkaus -sivustolla on tarjolla paljon materiaalia ja tehtäviä tunnetaitojen käsittelyyn kaikenikäisten lasten kanssa. Kurkkaapa lisää täältä.

 

Mainokset

Tunnekasvatus-peli

screen-shot-2017-07-13-at-14-16-56_orig

Tunnetaitoja kehittävässä Tunne-etsivät -pelissä etsitään mm. kasvoja maisemasta ja tulkitaan niistä kuvastuvia tunteita sekä opetellaan reagoimaan erilaisilla tunteilla. Pelin voi tallentaa ja sähköpostiin lähetettävillä tunnuksilla pääsee jatkamaan pelaamista myöhemmin.

Classdojo käytöksen seuraamisessa

Screen Shot 2017-04-24 at 16.58.23

B1-solun luokissa on ollut kevään käytöskampanjan aikana käytössä Classdojo. Se on arviointisovellus, jota on kätevä käyttää kännykällä tai koneella. Sovellukseen lisätään oma ryhmä, oppilaat ja asiat, joita halutaan arvoida ”Positive” tai ”Needs work” -merkinnöillä.

Käytöskampanjan aikana olemme arvioineet mm. työrauhan antamista. Classdojoon on helppo ja matala kynnys tehdä merkintöjä. Ope voi arvioitavia asioita luodessaan määritellä, montako pistettä mistäkin saa. Myös miinuspisteitä voi antaa.

Omissa luokissamme Classdojo on osoittautunut hyväksi työkaluksi! Oppilaat odottavat tunnin/päivän Classdojo-merkintöjä ja ovat kiinnostuneita omista pisteistään. Sovellus näyttää, kuinka monta prosenttia oppilaan ja koko luokan merkinnöistä on positiivisia. Merkinnät ovat hyvä tuki käytösarviointeja tehdessä ja etenkin oppilaan käyttäytymistä ohjatessa. Olen tarkastellut Classdojo-merkintöjä oppilaiden kanssa kehityskeskusteluja käydessämme.

Sovelluksessa on mahdollista kutsua oppilaat ja vanhemmatkin seuraamaan oppilaan merkintöjä.

Suosittelemme kokeilemaan. 🙂

Jos haluatte apua alkuun pääsemisessä, niin kaikki B1-solun opet osaavat auttaa. 🙂

Pisarapassi tavoitteiden ja sisältöjen asettamisen apuna

screen-shot-2016-10-15-at-15-46-42

Korpimetson opettajat ovat kehittäneet opetussuunnitelman mukaisen pedagogisen toimintamallin sekä siihen kuuluvan Pisarapassin, joka on osoittautunut käytännössä toimivaksi ja oppilaita motivoivaksi menetelmäksi.

Opettajat jakavat oppilailleen joka viikko uuden Pisarapassin. Passissa on näkyvillä kunkin viikon ydintavoitteet (laaja-alaisen osaamisen tavoite sekä sisältötavoitteet), laaja-alaisen osaamisen tavoitteesta viikoittain määritettävä työskentelyaluesymboli, viikon koulutehtävät ja lisätehtävät itsearviointisarakkeineen, kotitehtävät itsearvioinneilla ja huoltajien kuittaussarakkeilla sekä huoltajien terveiset -osio.

Viikon ydintavoitteista ensimmäiseen kirjataan laaja-alaisen osaamisen tavoite ja muihin oppiainekohtaiset sisältötavoitteet. Kaikki pisarapassiin merkittävät koulutehtävät ovat kunkin viikon ydintavoitteita tukevia ja oppilailla on mahdollisuus valita työskentelyjärjestys yksilöllisesti edeten. Oppilaat arvioivat sisältötavoitteista suoriutumista jokaisen tehtäväsarakkeen jälkeen itsearvioinnilla. Jokaisen tehtäväsarakkeen valmistuttua oppilas merkitsee pisarapassiin viikonpäivän, jolloin tehtävä valmistui. Laaja-alaisen osaamisen viikkotavoitteesta suoriutumista arvioidaan työskentelysymboleilla, jotka määrittävät oppilaan viikkokohtaisen työskentelyalueen tilassa.

Kotitehtäviin pätee sama yksilöllisen etenemisen ja omien valintojen malli. Pisarapassiin merkitään viikon kaikki kotitehtävät, jolloin oppilas voi valita läksyjen tekemisen ajankohdan vapaasti. Perjantaisin opettajat keräävät pisarapassit lopputarkistusta varten ja passit laitetaan oppilaiden omiin arkistokansioihin. Tarkoituksenamme on siirtää pisarapassi myöhemmin digitaaliseen oppimisympäristöön/sovellukseen, mutta erittäin käytännöllinen ja hyväksi havaittu se on myös paperiversiona.