Oppimateriaalia netistä

Screen Shot 2016-05-19 at 20.27.38

Paljon eri aiheista olevaa materiaalia löytyy täältä.

Mainokset

Oppimispelejä

Screen Shot 2016-05-19 at 20.24.40

Paljon oppimispelejä ja muuta materiaaleja oppitunneille löytyy täältä.

Luonnonsuojelu-teeman parissa

Ala- ja yläkoulun yhteisenä projektina oppilaat käsittelivät luonnonsuojelua ja tekivät yhteistyönä vajaan 3 metriä pitkän seinätaulun. Pilviin oppilaat keksivät iskulauseita, joissa otettiin kantaa siihen, miten luonnossa pitäisi toimia ja millainen toiminta kunnioittaa luontoa. Puihin oppilaat keksivät iskulauseita, joissa he rohkaisivat toisia suojelemaan puita ja kasveja. Kettujen sisälle sen sijaan oppilaat keksivät lauseita, joilla kannustaa eläinten suojeluun.

Ysien ja nelosten välinen yhteistyö toteutettiin siten, että ryhmässä oli aina 5 nelosta ja 1-2 ysiluokkalaista. Yhteisen alun jälkeen ryhmät aloittivat kuvioiden leikkaamisen ja iskulauseiden suunnittelun. Kahden tunnin jälkeen projekti oli valmis ja se esiteltiin luokan edessä.