Suunnistuskarttojen tekeminen itse

screen-shot-2016-10-15-at-11-26-04

Suunnistuskisoja ja -ratoja voi suunnitella käyttäen karttapaikka.com-osoitteesta saatavia maastokarttoja. Tämän jälkeen rastit voi piirtää joko tekstinkäsittely- tai kuvankäsittelyohjelmalla tai mikäsettei käsinkin. Rastipaikkojen valikoinnissa voi käyttää apuna myös GoogleMapsin StreetView-näkymää, josta näkee paikan ja voi suunnitella paikalle sopivan tehtävän.

Suunnistuskauden päätteeksi pidimme suunnistuskisan, jossa oli kisa- ja harrastesarja. Kisasarja kiersi rastit puolen minuutin välein lähetettyinä ja harrastesarja päinvastaisessa järjestyksessä yhteislähtönä.

Oppimateriaalia netistä

Screen Shot 2016-05-19 at 20.27.38

Paljon eri aiheista olevaa materiaalia löytyy täältä.

Oppimispelejä

Screen Shot 2016-05-19 at 20.24.40

Paljon oppimispelejä ja muuta materiaaleja oppitunneille löytyy täältä.

Opetusmateriaalia Pohjoismaiden Norja-osuuteen

IMG_4146

Tietoa Norjasta

Norjalaisia maisemia

Kulttuuriantia Norjasta

 

Lintujen laulunäytteitä

huuhkaja

Neljäsluokkalaisten kanssa opiskelimme lintujen laulunäytteitä Luontoportin kautta. Opiskelun jälkeen pidimme oppilaille tunnistuskokeen, jossa piti tunnistaa lintu sekä kuvasta että ääninäytteestä. Alla olevien linkkien avulla oppilaat opiskelivat lauluäänten tunnistamista.

Metson laulunäyte

Huuhkajan laulunäyte

Käpytikan laulunäyte

Hippiäisen laulunäyte

Hömötiaisen laulunäyte

Teeren laulunäyte

Peipon laulunäyte

Räkättirastaan laulunäyte

Luontoelokuva alusta loppuun oppilaiden tekemänä

Kaksi neljäsluokkaa teki yhteistyöprojektina Luonnon ihmeitä lasten silmin -luontoelokuvan. Projekti alkoi käsitekarttojen tekemisellä, jolloin oppilaat miettivät, millainen luonto heidän mielestään on ja mitä kivaa luonnossa voi tehdä. Käsitekarttojen valmistuttua toinen luokka kirjoitti aiheisiin sopivia runoja, joista toisiinsa sopivat säkeet yhdistettiin seitsemän säkeistöä pitkäksi runoksi.

Runon valmistumisen jälkeen innokkaimmat pääsivät suunnittelemaan elokuvan kuvakäsikirjoitusta. Oppilaat miettivät jokaiseen säkeeseen tai säepariin sopivan videoitavan tai kuvattavan kohtauksen. Kuvakäsikirjoituksen pohjalta kohtaukset kuvattiin oppilaiden näytellessä innolla.

Kuvausten valmistuttua oppilaat aloittivat urakan ja editoivat elokuvan iMovie-ohjelmalla. Samanaikaisesti toiset oppilaat loivat elokuvan alku- ja loppumusiikit GarageBand-ohjelmalla. Ohjelmien käyttö oli helppoa ja oppilaat oppivat sen nopeasti. Lopuksi elokuvalle keksittiin kahden luokan yhteisvoimin nimi.